Logo

Fresh ginseng

NR401 Diamond – Sâm tươi 4 năm tuổi, từ 6 -10 củ/01kg

2.499.000