Logo

Ginseng wine

NR-R305 – Rượu Sâm Bố Chính 03 năm tuổi , loại 05 lít/ bình

1.500.000